วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2553

พระสกุลลำพูน

เป็นพระเครื่อง สุดยอด แห่งล้านนา ของชาวเมืองเหนือ ครับ